Search found 1 match

by admin
Tue Jan 17, 2017 6:24 am
Forum: Your first forum
Topic: กฏกติการับข้อร้องเรียนร้องทุกข์ (แจ้งข่าวร้องทุกข์ กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.เชียงราย)
Replies: 0
Views: 64513

กฏกติการับข้อร้องเรียนร้องทุกข์ (แจ้งข่าวร้องทุกข์ กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.เชียงราย)

กฏกติการับข้อร้องเรียนร้องทุกข์ (แจ้งข่าวร้องทุกข์ กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.เชียงราย) ขอความร่วมมือตามกฎและกติกาในการร้องเรียนร้องทุกข์ การตั้งกระทู้ให้ถูกหมวดหมู่ จะมีความเป็นระเบียบ และได้รับคำตอบที่รวดเร็วกว่า กฎกติกา ในการร้องเรียนร้องทุกข์ / โพสข้อความทั่วไป 1) ห้าม โพสข้อความหรือเนื้อหา ที่เป็นกา...

Go to advanced search