นางรัชนี ชูบุบผา 

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา

บุคลากร รักษาราชการแทน 

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

   

แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) อบจ.เชียงราย

 

   แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) อบจ.เชียงราย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒    

 

   แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) อบจ.เชียงราย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

   

 

จำนวนบุคลากร อบจ.เชียงราย

 

  

 

จำนวนบุคลากร 

ข้าราชการ

 

 

222 คน

ข้าราชการครู  84 คน
ลูกจ้างประจำ         5 คน
พนักงานจ้างตามภารกิจ 243 คน
พนักงานจ้างทั่วไป 95 คน
       
               รวม

 

 649คน    

       
* ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 * 

 

Link ที่น่าสนใจ

work 

ProgramPerson

e-office

 

e-office

 e-poc1

    

   

Online Now

We have 7 guests and no members online